Obs De Waterwolf

  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
  • Obs De Waterwolf
1 2 3 4 5 6
Welkom in groep 2-3

Buitenlesdag

Vandaag was de Nationale Buitenlesdag! Ook groep 2/3 deed hier natuurlijk aan mee. Bijna de hele middag zijn wij buiten geweest. Eerst gingen we lezen, daarna maakten we in tweetallen een dictee. De kinderen van groep 2 hakten de woorden in klanken, waarna de kinderen van groep 3 het woord opschreven. Als afsluiting deden we een wedstrijd: wie maakt zo snel mogelijk een straatje met buurgetallen. De kinderen deden het super (snel). Ze kregen het er warm van.... Het was een leuke, leerzame en gezellige middag!